ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 17.10.2018 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script Оценка на заплахите от организирана престъпност в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18326 2018-10-17 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18326 Брошура: Оценка на заплахите от организирана престъпност в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18324 2018-10-09 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18324 Оценка на заплахите от организирана престъпност в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18325 9 октомври 2018 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, на която бяха обсъдени изводите от доклад „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“, изготвен с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна Сигурност“ на ЕС.]]> 2018-10-09 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18325 Заедно срещу завладяването на държавата: иновативни методи за разследване на измамите с европейските средства за земеделие http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18317 2018-09-13 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18317 Противодействие на руското влияние и завладяване на медиите в Черноморския регион http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18297 2018-09-04 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18297 Руското влияние в медийния сектор на страните от Черноморския регион: инструменти, послания и политически опции за изграждането на резистентност http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18298 2018-09-04 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18298 Децентрализация на електроенергийното производство в България: законодателни и административни предизвикателства http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18292 2018-08-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18292 CSD Policy Brief No. 79: Децентрализация и демократизация на българския електроенергиен сектор: постигане на основните цели на Европейския съюз по отношение на енергетиката и климата http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18290 2018-07-15 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18290 Наръчник: Разследване на изпирането на пари в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18273 2018-07-03 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18273 Насочване към правна помощ на жертви на трафик на хора http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18288 2018-06-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18288