ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 20.01.2018 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script Руското икономическо влияние в Западните Балкани http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18115 2018-01-15 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18115 CSD Policy Brief No. 71: Оценка на руския икономически отпечатък в Македония http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18117 2018-01-15 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18117 Американската антитерористична политика при Буш, Обама и Тръмп http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18107 2017-12-12 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18107 Пострадалите от престъпления – нови тенденции в идентифицирането, оценката на нуждите и насочването в България и в ЕС http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18093 2017-12-08 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18093 Защита на правата на жертвите на трафик на хора http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18091 2017-12-07 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18091 Наръчник за подпомагане на жертви на трафик на хора http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18109 2017-12-07 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18109 Наръчник за добри практики за идентифициране, оценка на нуждите и насочване на жертви на престъпления http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18111 2017-12-07 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18111 Устойчиво въздействие върху политиките чрез най-съвременни методи на изследване и застъпничество http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18078 2017-11-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18078 Миграционни процеси в Европа и миграционни процеси към Европа http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18072 28 ноември 2017 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Полския институт в София организира дебат на тема „Миграционни процеси в Европа и миграционни процеси към Европа и техните политически последици за Стария континент в контекста на източната политика“. ]]> 2017-11-28 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18072 Новата стратегия за разширяване към Западните Балкани: засилване на ролята на гражданското общество за намаляване на корупцията и добро управление http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18076 2017-11-28 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18076