ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 21.04.2018 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script Национални доклади за факторите, оказващи въздействие върху личния и социален живот на обвиняемите и заподозрените http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18192 2018-04-02 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18192 Противодействие на корупцията в частния сектор http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18187 2018-03-29 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18187 Пътна карта за електроенергийния сектор на Югоизточна Европа до 2050 г.: предпоставки за декарбонизация и децентрализация http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18186 2018-03-27 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18186 Корупцията в частния сектор в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18184 2018-03-23 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18184 CSD Policy Brief No. 75: Тенденции и рискове пред пазара на тютюневи изделия в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18170 2018-03-06 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18170 Институционалният отговор на незаконния пазар на тютюневи изделия: граници на възможностите за противодействие http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18171 2018-03-06 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18171 Руското влияние и завладяването на медиите в страните от Черноморския регион http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18163 2018-02-22 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18163 Руското влияние и завладяването на медиите в страните от Черноморския регион http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18203 2018-02-22 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18203 Противодействие на руския икономически отпечатък в Западните Балкани http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18175 2018-02-21 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18175 Обзор на социалната ориентация в дванадесет страни – членки на Европейския съюз http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18169 2018-02-15 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18169