ЦИД >> Социологическа програма

   
 

Събития

всички събития

Унифицирани стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България
България е сред 26-те държави - членки на ЕС (без Ирландия и Обединеното кралство), обвързани от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. още »
 
Заетост сред младежи от уязвими групи в региони Сливен и Ямбол
Центърът за изследване на демокрацията взе участие в еднодневен семинар на тема политики по младежка заетост и техните ефекти върху младежи от уязвими групи, в частност младежи роми, в региони Сливен и Ямбол. Семинарът имаше за цел да събере местни заинтересовани страни, които имат отношение по младежка заетост, като насърчи диалог по темата и ефектите на Европейската гаранция за младежта (ГМ) в двата региона. още »
 
Признаване на правата на еднополови двойки, сключили брак или съжителство в ЕС
През 2001 г. Холандия става първата страна в света, узаконила брачното равенство за еднополови двойки. Това създава прецедент, последван от десетки други страни както в Европа, така и извън нея. Днес двадесет и две от страните-членки в Европейския съюз вече предлагат някаква форма на узаконяване на връзките на еднополови семейства – регистрирано съжителство или брак. още »
 
Заетост сред младежите в Северозападна България
Центърът за изследване на демокрацията участва в еднодневен работен семинар във Видин, на тема „Младежка заетост в Северозападна България: реалност и перспективи“. още »
 

Публикации

всички публикации


Европейската гаранция за младежта и нейното усвояване от ромската младеж в България

ALICE: Адаптиране на обучението за изграждане на приобщаваща образователна среда

Доклади относно необходимостта от обучение на лицата под международна закрила

Мониторинг на рисковете от радикализация


   Социолог. програма

   ТЕМИ
      Актуално
 
Унифицирани стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България
България е сред 26-те държави - членки на ЕС (без Ирландия и Обединеното кралство), обвързани от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. още »
 
Европейската гаранция за младежта и нейното усвояване от ромската младеж в България
Финансовата криза от 2008 г. сериозно засяга младежта в ЕС. В контекста на последващата икономическа нестабилност, трудности в процесите на прехода между обучение и заетост сред младежите се изострят. Като отговор на тези процеси, ЕС приема Европейската гаранция за младежта (ГМ), която предоставя възможности на младежи в ЕС (обикновено между 15-24 години) да получат качествено предложение за работа или да бъдат въвлечени в дейности, които стимулират бъдеща трайна заетост. още »