Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Новата стратегия за разширяване към Западните Балкани: засилване на ролята на гражданското общество за намаляване на корупцията и добро управление
 
Българското и австрийското председателство на Съвета на ЕС, както и нарастващият интерес към Западните Балкани, ще спомогнат през 2018 г. страните от региона да получат достъп до Европейския съюз. Значение за стратегическата важност на предстоящата година имат и редица европейски инициативи, най-вече Берлинският процес и новата Стратегия за разширяване. Макар че всичко това ще създаде възможност за по-добра интеграция на региона в ЕС, правителствата на тези страни трябва също да поемат отговорност за него, като покажат реални резултати и конкретен напредък в доброто управление на икономиката и в антикорупцията.

Гражданското общество има централна роля в този процес. Противодействието на корупцията трябва да бъде всеобхватно, а управлението на икономиката да стане приоритет, за да се постигне хоризонтално въздействие върху проблема. Страните от Западните Балкани трябва да поемат ясен ангажимент това да се случи и да концентрират усилията си чрез устойчива платформа за сътрудничество на широка основа, включваща правителствата, гражданските организации, бизнес сектора и различните местни, национални и регионални инициативи. Това са част от основните изводи, до които достигнаха участниците в кръглата маса на тема „Новата стратегия за разширяване към Западните Балкани: засилване на ролята на гражданското общество за намаляване на корупцията и добро управление“, проведена в Подгорица, Черна Гора, на 28 ноември 2017 г.

Успехът на споменатата платформа за сътрудничество зависи от важни принципи като наличието на местно участие и финансиране за антикорупционните усилия на структурите на гражданското общество. Други приоритети са осигуряването на независима оценка, ефективен мониторинг и възможност да се взема под внимание мнението на гражданските организации. Държавите от Западните Балкани трябва да поемат ангажимент за създаване и ефективно функциониране на основните институции, гарантиращи върховенството на закона. За преодоляването на завзетите от престъпни интереси политика, правосъдие и икономика в тези страни от изключителна важност са наказателното преследване на корупцията по високите етажи и борбата с организираната престъпност и корупцията. Трябва да се засили и ролята на държавната администрация, така че тя да работи ефективно и да се преодолее наложения й образ на формална, технократична и отчуждена от гражданите структура.

Програма (Adobe PDF, 587 KB, на английски език)

Презентация, Даниела Минева, SELDI / Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 724 KB, на английски език)
Презентация, Милена Милошевич, Институт „Алтернатива“, Черна Гора (Adobe PDF, 629 KB, на английски език)
Презентация, Александър Кръжаловски, Изпълнителен директор, Македонски център за международно сътрудничество (Adobe PDF, 679 KB, на английски език)
Презентация, Влора Речика, Институт за демокрация „Societas Civilis“, Скопие (Adobe PDF, 620 KB, на английски език)
Презентация, Рамадан Сопоти, Албански център за икономически изследвания (Adobe PDF, 857 KB, на английски език)


Галерия

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ